Schackregler

FIDE Fédération internationale des échecs eller World Chess Federation som det också kallas, på svenska något i stil med Internationella Schackförbundet, är de som sätter reglerna för schack. Här kan du läsa en kort sammanfattning om djupgående schackregler. FIDEs regelsamling i sin helhet hittar du i en länk längst ner på den här sidan.

Förord
Schackreglerna kan inte reglera alla olika tänkbara situationer som kan uppstå under ett pari. De kan heller inte reglera alla organisatoriska frågor. I de fall där regelverket inte räcker till bör det ändå vara möjligt att fatta ett korrekt domslut genom att studera analoga situationer i reglerna. Spelreglerna förutsätter att domaren har ordentlig kompetens, sunt omdöme och en absolut objektivitet. En allt för detaljerad regel kan hindra domarens frihet att avkunna domslut där hänsyn tas till rättvisa, logik och speciella faktorer.

Grundregler

Schack spelas mellan två motståndare som växelvis flyttar pjäser på schackbrädet. Den spelaren som styr över de vita pjäserna inleder partiet. En spelare sägs ”vara vid drag” när motståndaren fullbordat sitt drag.

Målet för båda spelarna ska vara att angripa motståndarens kung på ett sådant sätt att motståndaren inte förfogar över något regelrätt drag som skulle kunna undvika att kungen slås ut i nästkommande drag. Den spelare som uppnår detta sägs ha satt matt på sin motståndare och vunnit partiet. Att lämna sin egen kung under attack, att utsätta den egna kungen för attack och likaså att slå ut motståndarens kung är inte tillåtet. Den mattsatte motståndaren har förlorat partiet.

Om ställningen är sådan att ingen av spelarna har möjlighet att sätta den andra i matt är partiet remi. Det innebär att det blir oavgjort i det partiet.

Utgångsställning för pjäserna och schackbrädet

Schackbrädet ska ha 8×8 = 64 lika stora kvadratiska rutor. Varannan ruta ska vara vit och varannan mörk. Spelarna sitter mitt emot varandra och har en vit hörnruta på sin högra sida.

Vid spelets början har den ena spelaren 16 vita pjäser på sin sida och den andra spelaren har 16 mörka pjäser. Varje spelare har en kung, en dam, två löpare, två hästar/springare, två torn och 8 bönder.

Ingen pjäs får flyttas till en ruta som är upptagen av en annan pjäs av samma färg. Om en pjäs flyttas till en ruta som är upptagen av en av motståndarens pjäser, slås denna pjäs ut och avlägsnas från bordet som en del av samma drag. Man kan aldrig flytta en pjäs om det skulle resultera i att den då lämnar eller placerar kungen med samma färg under attack.

Löparen kan flyttas till varje ruta längs en diagonal på vilken den står.

Tornet kan flyttas till varje ruta längs den linje eller rad på vilken den står.

Damen kan flyttas till varje ruta längs den linje, den rad eller en diagonal på vilken den står.

Springaren/hästen kan flyttas till till en av rutorna närmast den där den står, men som inte ligger på samma raad linje eller diagonal.

Bonden är speciell och kan flyttas framåt till en ledig närmast framförvarande ruta på samma linje, eller:

A, så kan bonden i sitt första drag avancera två rutor längs samma linje, förutsatt att båda rutorna är lediga

B, så kan bonden flyttas till en ruta som är upptaven av en av motståndarens pjäser och som ligger diagonalt framför den på en angränsande linje, och den slår då ut denna pjäs.

C, så kan en bonde som angriper en ruta som passeras av en av motståndarens bönder, vilken har flyttats två rutor i ett drag från sin utgångsruta. Då kan bonden slå motståndarens bonde som om den bara hade flyttats en ruta. Detta slag är bara tillåtet som omedlebart svarsdrag på denna framryckning och kallas att slå en passant. 

D, när en bonde når raden längst bort från sin startposition måste den, som en del av samma drag, bytas ut mot en ny dam, ett torn, en löpare eller en springare av samma färg. Spelarens val begränsas inte till pjäser som slagits ut tidigare. Utbytet av en bonde till en annan pjäs kallas promovering och den nya pjäsens vekan inträder omedelbart.

Kungen kan flyttas på två sätt. Första sättet är till en angränsande ruta som inte är angripen av en eller flera av motståndarens pjäser. Motståndarens pjäser anses angripa en ruta även om de inte sälva kan flyttas. Kungen kan också flyttas genom en så kallad rockad. Detta är ett drag med kungen och ett av tornen med samma färg på samma rad. Det räknas som ett enda drag och utförs enligt följande: Kungen flyttas från sin utgåns ruta två rutor mot tornet, varefter tornet flyttas över kungen till den ruta kungen just har passerat. Möjligheten att göra rockad har gått förlorad om kungen redan har flyttats eller tornet redan har flyttats. Rockad är tillfälligt förhindrad om kungens utgångsruta eller den ruta kunen måste passera eller till den ruta kungen verkligen ska flytta är angripen av någon motståndarpjäs eller om det finns någon pjäs mellan kungen och de torn med vilket rockaden ska utföras.

Utförande av drag

Spelaren får bara använda en hand vid utförandet av varje drag.

Spelaren får rätta till pjäsers placering i den rutan de står, men först efter att ha tillkännagivit sin avsikt på förhand.

Om en spelare vid draget, med undantag för ovanstående regel om denne sagt till på förhand, avsiktligt rör en eller flera av sina egna pjäser så måste spelaren flytta på den första rörda av dessa pjäser som kan flyttas. Om spelaren rör motståndarens pjäser så måste han slå ut den först rörda pjäs som kan slås ut.

Om en spelare avsiktligt rör sin kung och ett torn måste han rockera med berörda pjäser, om det är möjligt.

Om en spelare promoverar en bonde är valet av pjäs inte fullbordat förrän den nya pjäsen berört promoveringsrutan.

Om ingen av av de rörda pjäserna kan flyttas eller slås får spelaren göra vilket regelrätt drag som helst.

När man som ett regelrätt drag, eller som en del av ett regelrätt drag har släppt en pjäs på en ruta, kan man inte flytta den till en annan ruta. Draget anses vara utfört om man släppt pjäsen.

Om en motståndare bryter mot någon av dessa regler kan spelaren inte påtalla detta sedan han själv vidrört en pjäs.

Avslutat parti

Ett parti är vunnet av den spelare som satt sin motståndare matt genom ett regelrätt drag. Partiet avslutas då omedelbart.

Partiet är vunnet av den spelare vars motståndare ger upp. Partiet avslutas omedelbart.

Partiet är remi när spelaren vid draget inte kan göra något regelrätt drag och hans kung inte står i schack. Partiet sägs då sluta med platt. Det förutsätts att draget som ledde fram till pattsättningen var regelrätt. I så fall avslutas partiet omedelbart som oavgjort.

 

Reglerna ovan är ett utdrag ur hela regelverket, som finns att hitta i sin helhet på schack.se. Det är även flera avsnitt i regelboken som inte tas upp här över huvudtaget och anledningen är att de regler nämnda ovan i första hand har med själva spelet att göra, som alla som spelar schack kan ha nytta av att känna till. De övriga reglerna behandlar i huvusak tävlingsschack så som schackklocka, protokollförande och liknande. Är man seriös med sitt schackspelande bör man absolut läsa dessa också men om man mest hobbyspelar för att schack är ett så fantastiskt och roligt spel så bör de ovanstående reglerna räcka långt.