Schack

Trots namnet så har den här sidan ingenting att göra med Bjursåsschackklubb. Ingenting som skrivs på den här sidan har någonting med klubben att göra. Den här sidan är tänkt som en enkel guide för de som vill lära sig Schack eller de som behöver damma av sina kunskaper gällande regler och strategier i Schack.