Nybörjarguide

De som ännu inte vet hur schack fungerar eller som behöver putsa sina grundkunskaper något har hittat helt rätt. Schack är inget spel med inslag av tur, utan det är ett skicklighetsspel. Här går vi igenom hur alla olika pjäser får flytta och vilka undantag som finns till dessa.

Schack har ett utarbetat regelsystem som bestämmer hur och när man får och kan flytta sina pjäser. För att ett parti schack ska kunna starta behöver spelarna ett schackbräde med 8×8 rutor där varje ruta är omväxlande ljusa och mörka. Ena spelaren förfogar över det ljusa pjäserna och den andra spelaren förfogar över de mörka pjäserna. Varje spelare börjar med åtta bönder, två hästar, två löpare, två torn, en dam och en kung.

Pjäserna placeras ut enligt en besämd utgångsställning där kungen och damen har varsit mittenruta i den bakersta raden, på sidorna om dessa står löparna och efter löparna står hästarna och längst ut i hörnet står tornen. Framförvarande raden täcks helt av de åtta bönderna. Vit dam på den vita rutan i mitten och svart dam på den svarta rutan. Med detta som utgångspunkt fyller man sedan på med pjäserna i ovannämnda ordning.

I schack kan två pjäser tillhörande samma färg aldrig dela på en ruta. Pjäsernas förflyttning kan bara ske till tomma rutor eller rutor där motståndarens pjäser står. Flyttar man sin pjäs till en ruta där motståndarens pjäs står slår man då ut dennes pjäs och tar själv över den rutan.

Bonden
Varje pjäs har ett bestämt rörelsemönster. Bonden förflyttas ett steg rakt framåt, förutom i deras första drag för matchen, de kan då flyttas ett eller två steg rakt framåt. Bonden kan heller inte slå ut motståndarens pjäser genom att flytta rakt fram. Bonden kan däremot slå ut motståndarpjäser som står snett framför, alltså diagonalt framåt. Bonden har flera speciella drag och ett av dessa kallas för passant. Om en bonde förflyttas två steg framåt, kan den bonden tas på två ställen. Antingen på rutan den nu står, eller i den rutan direkt bakom bonden, alltså den rutan bonden hade stått i om den bara flyttat ett drag. Möjligheten att ta bonden i en så kallad passant gäller endast det direkt efterkommande draget för motståndaren. Om denne inte tar bonden i passant i det draget, försvinner chansen att göra det.

Om en bonde tar sig hela vägen över schackbrädet förvandlas den till vilken annan pjäs som helst. Eftersom damen är starkast är det ofta en ny dam som väljs av spelarna. Denna förvandling kallas promovering.

Häst/Springare
Det vanligaste sättet att beskriva hästens rörelser på är att säga att den kan flyttas två steg framåt och ett steg åt sidan. Ett annat sätt att beskriva hästens rörelser på är att säga att den kan ta ett steg framåt och ett steg på diagonalen. Hästen kan flytta åt vilket håll som helst. Hästen är den enda pjäs i spelet som kan hoppa över andra pjäser, båda egna och motståndarens. När hästen schackar motstånarens kung kan denne inte ställa någon pjäs mellan hästen och kungen utan man måste flytta kungen, eller ta hästen för att komma ur schack. Till skillnad från bonden så ändras inte hästens rörelsemönster när den ska slå ut en av motståndarens pjäser. Hästen är också den enda pjäsen i spelet som kan hota motståndarens dam utan att själv kunna bli slagen av motståndarens dam i nästa drag. Ett vanligt användningsområde för hästen är ett så kallat gaffeldrag där man hotar motståndarens kung och dam på samma gång. Motståndaren måste då flytta kungen, såvida denne inte kan slå ut hästen, och lämna damen på samma plats vilket gör att hästen kan ta damen i nästa drag.

Löpare
Löparen kan flytta diagonalt över schackbrädet. Den kan flytta så många rutor som brädet tillåter. Man har en löpare som börjar i en vit ruta och en som börjar i en svart. Eftersom dessa bara kan flytta på diagonalen innebär det att man har en löpare för vita rutor och en för svarta. Löpare kan inte hoppa över andra pjäser och en löpare kan alltså flytta så långt som brädet tillåter eller tills den en annan pjäs stoppar den. Är det en pjäs i samma färg kan löparen flyttas till rutan innan den pjäsen, är det en motståndarpjäs kan löparen stanna på samma ruta som motståndarens pjäs och därmed slå ut denne.

Torn
Tornet flyttas ett valfritt antal rutor rakt framåt, bakåt, höger eller vänster. Torn kan, liksom löpare, inte hoppa över andra pjäser och stannas även den av att brädet tar slut eller av annan pjäs. Är det en egen pjäs så måste tornet senast stanna på rutan innan och är det en motståndarpjäs kan tornet slå ut den pjäsen och ta över dennes ruta. Det finns ett undantag då tornet får hoppa över en annan pjäs och det är vid rockad. Rockad är ett specialdrag där man flyttar kungen och ett av tornen. I en rockad så flyttar man kungen mot kanten av brädet samtidigt som tornet ställer sig utanför. Rockaden har i huvudsak två syften. Första syftet är att med ett enda drag ställa kungen i en mer skyddad position samt att ett av tornen får en mer aktiv placering på brädet. Rockaden är den enda regelrätta manöver där man kan flytta två pjäser i ett drag. För att kunna göra rockad får kungen inte vara i schack, man får inte ha flyttat torn eller kung innan rockaden samt att både häst och löpare måste vara flyttade från den bakersta raden. I en rockad flyttar man kungen två steg åt det håll man vill göra rockaden, och tornet ställer sig sedan direkt på kungens andra sida.

Dam
Damen är den mest värdefulla pjäsen på spelplanen och den kan flytta som ett torn och en löpare kombinerat. Det innebär att damen kan flytta rakt eller diagonalt. Det går tyvärr inte att kombinera detta i ett och samma drag men damen är ändå den bästa spelaren på brädet. Precis som med tornet och löparen kan damen flytta valfritt antal rutor åt det håller man vill tills antingen brädet, en egen eller en motståndarpjäs sätter stopp.

Kung
Kungen kan förflyttas åt alla riktningar precis som damen, men endast ett steg, förutom i specialdraget rockad. Kungen är också den pjäsen som ska skyddas. Om kungen hamnar i en situation så att den inte kan räddas från att bli utslagen av motståndarens nästa drag så har man blivit schackmatt och förlorat spelet. Om kungen är hotad och kan bli tagen i motståndarens nästa drag, men man kan flytta kungen, eller annan pjäs för att skydda kungen, så är man i schack. Man måste då göra ett drag som gör kungen ohotad. Om man är i schack så får man inte göra en förflyttning som inte resulterar i att kungen kommer ur schack och blir ohotad.